Ideen vår er å kunne tilby vedlikehold, service, support og montering av eksisterende og nye kvalitetsprodukter innen data og termisk varme til et lokalt smb og privatmarket på en lønnsom måte, samtidig som vi legger grunnlaget for å kunne tilby lokalt forankret garanti og support over hele landet til merkevarebyggere av personlig IT.

Den store utfordringen har vært å finne fram til en måte å gjøre dette på i lokale markeder som tradisjonelt sett har blitt betraktet som for små til å få lønnsom virksomhet, og finne en måte å håndtere konkurransen fra internettbaserte og boksbaserte pushere av IT.  Disse utfordringene har vi løsninger på.

Vi har nå gjort erfaringer og tilpasset driften slik at vi kan drive lønnsomt i et lite marked.  Dvs. at vårt konsept har  utviklingspotensial for 1200 til 1400 franchisebutikker bare i Norge.  Når dette er ferdig utbygget om 5 til 10 år vil Varme og Data være nærværende med produkter og kompetanse over hele landet.  Og om 15 år vil hele kjeden ha god og solid erfaring i å selge produkter som av kundene oppleves som vanskelig.  Våre utsalgssteder vil ha kompetanse på å selge til kunder som også er naboer og andre man er på nikk med når man handler eller møter opp på fotballtrenging.  Med det utgangspunktet vil Varme og Data være i posisjon til å yte service, support betalt av importører samt av kundene i langsiktige kundeforhold som ikke er sesong og konjunkturavhengig.  Vi vil også ha et kundegrunnlag for å gi egenimporterte produkter/merker lett innpass i markedet.

Men det hele baserer seg på kvalitet i kundebehandlingen og kjedebyggingen.  Samt at det finnes nok langsiktig kapital til å gjøre det.  Investeringsbehovet går over flere faser.  Varme og Data har utarbeidet en strategi for dette brutt ned på økomiske størrelser, men en slik kjedebygging vil i utgangspunktet kreve en investor som har langsiktighet og investeringsvilje over tid.