Vi søker en investor

Etter fire års drift har vi lært nok til at vi skal utvikle Varme og Data til noe mer.  Denne utviklingen kan vi enten gjøre selv etter hvert som vi har spart nødvendig kapital selv eller vi kan gjøre dette sammen med en partner.  Vi ønsker å gjøre det hurtigere sammen med en partner som skal tilføre oss bedriftsutviklingsmessig kompetanse og kapital mot en majoritet av fremtidig utbytte.

Ressursbehovet er todel.  Vi trenger kapital i flere trin for å finansiere byggingen av kjeden og vi trenger et bred spekter av kompetanse for at utviklingen skal gå utenom de vanlige fellene.

Med et 10 års perspektiv på investeringen vil dette gi grunderavkastning til investor i alle år som følger.  Vedtektene slår fast at virksomheten ikke skal ha fokus på aksjekursstigning men på utbytte over tid.  Dette er fordi vi ønsker stabile eiere som også deler vår visjon.

Varme og Data skal gjøre det like trygt og enkelt å ha en privat datamaskin eller en effektiv varmepumpe som fungerer som det er for ansatte i større organisasjoner å ha en pc som fungerer på jobben.

Investorer inviteres til å ta kontakt med oss.  Førstemann til mølla som vi finner kjemien med får gevinsten.