Prisene her på weben er uten montering, frakt og ekspedisjonsgebyrer.

Hvor du har kjøpt utstyret påvirker bare prisen du betaler for arbeidet hos oss.  Vi kan godt hjelp deg både med PC-en eller varmepumpen du har kjøpt hos Elkjøp , Expert, andre plasser, internett eller hos DELL.  Men fordi graden av lokal service er den kostnadskomponenten mange velger å spare inn på for å kunne selge billig og fordi vi ikke har noen avtaler med andre selgere er våre standard pris på arbeid gjenstand for rabatt og tillegg avhengig av hvor og når du har kjøpt utstyret.  Utgangspunktet for dette er konkurrentenes priser og når handel hos ble et alternaiv

Prisen på montering varierer med medgått tid og omfanget av monteringen. 

En standard montering av en varmepumpe koster 5.100,- inkl monteringsdeler.  Har du kjøpt pumpen hos oss får du en rabatt på 35 % på standard montering.  Men på lik linje med så mye annet som skal monteres eller bygges bør man for å oppnå best mulig resultat ta mest mulig hensyn til dine ønsker og de tekniske og funksjonsmessige forhold utstyret krever.  Erfaringsmessig kan du regne med mellom 1000 og 2000 kroner i ekstrakostander knyttet til monteringen av en varmepumpe.

Med datamaskiner har det vært enklere, men også her er det flere og flere som ønsker komplette monteringer hjemme hos seg hvor løsningen er integrert med resten av huset.  Dette tar nødvendigvis en del tid og det går ofte med noe ekstra utstyr, men resultatet blir at man slipper å subbe i lednigner og plages med løse kontakter og utvikling av varme på steder det ikke skal være varme.