Hvor du kjøper maskinen din påvirker hvor og hvilken hjelp du kan regne med å få, og prisen på hjelpen.

I utgangspunktet betaler du når du med kort når du henter PC-en eller rett før vi reiser om vi har vært på hjemmebesøk

Bedrifter kan mot et faktureingstillegg på 25 % få utferdiget regning med inntil 10 dagers betalingsfrist