Hvor du kjøper maskinen din påvirker hvor og hvilken hjelp du kan regne med å få, og prisen på hjelpen.

Hvor du har kjøpt utstyret ditt påvirker ikke om vi kan hjelpe deg med reparasjon eller ikke.  Men det påvirker et par andre forhold.

Utstyr vi ikke er kjent med vil det uvilkårlig ta lenger tid å reparerer både fordi vi må sette oss inn i produktet og fordi det tar tid å finne fram til de rette ressurspersonene i produktets verdikjede dersom vi trenger veiledning.  Derfor må du regne med at det vi må fakturere mer tid ved reparasjoner på utstyr som vi ikke har solgt.

Husk også på at når du ber oss om å reparere på utstyr du ikke har kjøpt hos oss kan det komme i konflikt med den måten selgeren mener at raklamasjons og garantibestemmelsene skal håndteres i forhold til produktet.  Dette er et forhold du må finne ut av selv, for vi tar ikke ansvar for det.

Når vi har utført en reparasjon må du sjekke at resultatet er blitt tilfredstillende.  OM feilen kommer tilbake vil vi vederlagsfritt se på feilen igjen.  Dersom feilen kommer igjen som følge av forhold som har påvirket den første reparasjonen retter vi dette uten ytterligere utlegg for deg så fremt reparasjonen ble gjort på vårt verksted.  Men i mange tilfeller skyldes det at en feil kommer igjen at bare en del av problemet er blitt løst, noe som kommer av begrensed testing i etterkant.  Det er mer regelen enn unntaket at man må reparere en feil et par ganger.  Rett og slett fordi vi i testfasen etter en reparasjon ikke har nok informasjon til å få testet utstyret under de riktige forholdene.  Dette er arbeid du må regne med å betale for.

En del feil kommer som følge av at defekt tilleggsutstyr er tilkoblet maskinen.  Så lenge vi ikke har det utstyret kan vi ikke få rettet hele feilen hos oss.  I slike tilfeller må du regne med å betale også for den siste fasen av feilrettingen hjemme hos deg med det aktuelle tilleggsutstyret tilkoblet.

Ved hjemmebesøk fakturerer vi tiden fra vi reiser fra butikken til vi er ferdig.  Hjemreisen fakturerer vi ikke for ved kontant betaling.