Når du skal kjøpe varmepumpe er det mange ting du kan bekymre deg over.

Eller du kan gjøre det enkelt. 

Bare stikk innom oss så ordner vi resten for deg også.

Men om du vil bekymre deg kan du lese dette.

  1. Valg av enerigform
  2. Valg av teknologi
  3. Valg av fabrikant
  4. Valg av produkt
  5. Valg av leverandør
  6. Valg av montør

Valg av enerigform

I hovedsak kan vi anskaffe oss energi i to former.  Enten må den transporteres til det stedet den skal brukes, eller så er den på stede den skal brukes.  Uansett blir det også etter hvert et spørsmål om hvordan man skal omdanne energien til en virkningen man ønsker.  En energi sin form i forhold til å la seg transportere på en effektiv og trygg måte er det som skille kommersielle energiformer fra ikke kommersielle energiformer.  De tradisjonelle norske energikildene er transportable.  Både strøm, ved, olje og parafin er enkelt transportable.  De kan da prissettes i et marked med tilbud og etterspørsel.  Kostnadene leverandøren har med å skaffe energien, transportere den, administrere og omlaste er bare en del av prisen i markedet. De astronomiske overskuddene energiselskapene har for tiden viser at etterspørselen er mye større enn tilbudet noe som vil  føre til høyere priser.

Etterspørselen har vært klar over at de forskjellige energiformene konkurrerer om kjøpers gunst.  Derfor har de fleste forbrukere mulighet til å anvende flere kommersielle energiformer.  I en sitasjon med større tilbud enn etterspørsel er dette positivt for prisene vil synke.  Men når etterspørselen er større enn tilbudet vil det føre til at prisene på all energi skyter i været.  Det er ingen tilbydere som ser seg tjent med å selge energien for en lavere pris enn det den mest betalingsvillige i markedet betaler.

Siden alle kommersiell energi som produseres i Norge er utstyrt med transportkanaler ut av landet vil vi i en global verden med etterspørsel i utlandet som er villig til å betale mye mer enn vi, etter hvert bli nødt til å betale en høyere pris.  Akkurat som ingen er villig til å jobbe for en lavere lønn enn tarifflønn så er det ingen selgere av energi som vil selge for billigere enn det mulige kunder er villig til å betale.

Men det finnes energi som ikke er kommersiell fordi den er vanskelig å transportere.

Termisk energi er forenklet sagt solenergi som ligger lagret i miljøet rundt oss.  Det finnes termisk energi over alt på jorden.  Men det er ikke lett å lage en teknisk innrettning som på en effektiv måte nyttiggjør seg av denne energien.  Historisk så har denne teknologien blitt brukt til å fjerne overskuddsenergi fra et begrenset område som f. eks stue, soverom, kontor eller kjølerom og flyttet energien til et annet området hvor den ikke spiller noen negativ rolle.

De siste 30 årene har man forsøkt å gjort det motsatte.  Man har flyttet energi fra nærliggende områder til et mindre område for å heve temperaturen eller kompensere for temperaturfall fra området.  En besnærende tanke som mange har hevet seg på.  Noen har lyktes stykkevis å delt, andre har lyktes helt og er drivende i den teknologiske utviklingen for å gjøre også denne jobben så effektivt og lønnsomt som mulig.

Enkelt sagt brukes det et stoff som kondenserer i det arbeidsområdet prosessen jobber.  For det er kondenseringen som gjør at vi kan flytte energien.  Vi må med andre ord ha

  1. et kondensabelt stoff

  2. en innrettning som flytter på stoffet

  3. trykkvariasjon

  4. styring av prosessen

Forskjellig produsenter har til forskjellige tider klart og kombinere disse variablene på mer eller mindre heldige og effektive måter.

Valg av teknologi

For tiden anbefales det å velge produkter med kjølemediet R410A.  Dette er et kjølemediet som ikke kan gå over til gassform når ute temperaturen er under -52 grader celsius.  R22 og R407 når det samme punktet ved -16.  Dette illustrerer effektivitetsforskjellene på det forskjellige stoffet som kondenserer ved forskjellige temperaturer under likt trykk.  Og dermed hvor lønnsom en varmepumpe basert på de forskjellige mediene kan bli.  Som med datamaskiner og biler kan man sitte på gjerde å vente på en enda mer effektiv løsning.  Men det blir det samme som å si at man venter med å kjøre bil inntil det kommer en bil som går på f.eks 0,2 liter biodiesel.  Ville du valgt å ikke kjøre bil, eller har du en i garasjen.  Vi du ha en ny bil som bruker dobbelt så mye på mila og som lager mer lyd og som har problemer med å komme opp bakkene dersom du for noen tusenlapper mer kunne få en som brukte halvparten så mye energi på en stille gange opp de fleste bakker?

Som med bil finnes det flere forskjellige motorer i varmepumpene.  Men her kalles det kompressorer.  Noen få produsenter utvikler sine egne med den kompetansen, tryggheten og effiktivitesgevinsten det ligger i det, mens mange gjenbruker overhalte gamle kompressorer i sine varmepumper for å kunne lage rimelige varmepumper.  Når du kjøper bil vil du da he en med ny motorteknologi eller en med 10 år gammel motorteknologi i en overhalt blokk.

I tillegg til de fysiske mulighetene som følger med R410A er det styringselektronikken som gjør at moderne luft til luftvarmepumper er så effektive.  På markede idag kan du finne varmepumper som har helt enkel transistorteknologi fra 60-tallet som styringssystem og du kan finne pumper som har flere computere som styrer forskjellige deler av prosessen for å få til en optimal og effektiv drift.  Det er styringselektronikken som gjør at vi kan bruke varmepumper som opprinnelig var utviklet for airconditiondrift i tropene på en effektiv måte her i det kalde nord.  Når du velger bil vinterbil i norge velger du en som er best mulig for norske forhold, eller velger du en enkel åpen bil?  Tror du en Varmepumpe med en enkel eller en avansert styringsenhet er den som best er egnet til å takle de enorme temperaturvariasjonene fra pluss 35 til minus 20 som vi finner i norge, eller satser du på en enklere sak.

Valg av fabrikant

De forskjellige produsentene har forskjellig historikk, markedstilnærming, fagmiljø, målsetning og visjoner om framtiden.  Dette resulterer i forskjellige produkter basert på de samme 100 år gamle prinsippene.  Produkter som er laget med forskjellig utgangspunkt for å nå forkjellige mål.  I praksis har vi erfart at det er tre målsetninger som er gjeldende. 

Mitsubishi og Hitatchi lager de varmepumpene som har best bokomfort og effektivitet gjennom hele året.  Deres pumper har lavest lydnivå på viftene i inne og utedelen.  De produserer de pumpene som gir størst sirkulasjon av luften inne uten å oppleve trekk og store variasjoner i mellom de forskjellige fyringssonene.

Toshiba lager de varmepumpene som gir absolutt best effekt når det virkelig begynner å bli kaldt og de har de beste filtrene for inneluften.

De øvrige produsentene som Panasonic, Sony og Fujitus Simens lager enklere varmepumper som virker greit med betydelig varierende grad av tilleggsfyring i den kalde delen av fyringssesongen.  Disse konkurrerer på innkjøpsprisen du betaler for pumpen og har i solgt godt på tilbudskampanjer i norge.

Med unntak av Hitatchi og Sony leverer vi varmepumper fra alle disse produsentene

Valg av produkt

Som med alle produktvalg må du velge  mellom hva du legger mest vekt på at varmepumpen skal gi deg.  Og som med alt annet kan man når det er snakk om varmepumper si at du får det du betaler for.  Ønsker du problemfri effektiv drit eller ønsker du en så billig som mulig varmepumpe.  Du kan enkelt sagt velge mellom

Valg av leverandør

Varmepumpen du skal ha på veggen går gjennom mange ledd.  Den produseres hos en produsent, går videre til en importør som selger den til en distributør eller direkte til en selger.  Selgeren selger direkte til deg med eller uten montering.  For at dine forbrukerrettigheter skal ha noen verdi må hele verdikjeden bestå.  Jeg som selger kan ikke svare for produktsvikt innenfor garantitiden dersom leddet jeg har kjøpt fra forsvinner.  Siden det ikke finnes noen form for godkjenning eller autorisasjon er varmepumpemarkedet gjenstand for mange etableringer og avviklinger.  Flere importører har måtte gi seg.  Distributører av merker som Panasonic har måtte avvikle.  Og nye aktører har kommet inn.  Når prisjaget blir for stort og marginene som selger skal leve av blir for små kan du som forbruker fort bli sittende igjen med verdiløse forbrukerrettigheter.

Vi har solgt et par varmepumper av den billige sorte.  Pumper det viste seg å bli mye tull med.  Importøren avviklet og to av våre kunder sitter i dag med varmepumper som ikke fungerer og hvor ingen, oss inkludert, kan hjelpe dem med sine forbrukerrettigheter.  Grunnen til at vi ikke kan hjelpe dem er at importøren har avviklet og ikke kan hjelpe til.  Til alle de andre kunden vi har solgt dyrere varmepumper til har alle problemer blitt løst i samråd med importører som har lang fartstid i det norske markedet.  Alle disse har forbrukerrettigheter med substans siden de har valgt produkt levert av importør godt etablert i det norske markedet.

Men et åpent internasjonalt marked gir muligheter for nye aktører å skape nye tilbud.  Selv om de mest seriøse produsentene forsøker å lage salgssystemer som skal være i stand til å sikre dine forbrukerrettigheter finnes det et bred utvalg av selgere som kan tilby billige varmepumper rett og slett fordi kalkylene ikke omfatter kostnadene knyttet til å ivareta dine forbrukerrettigheter.  Fenomenet kalles parallellimport.  Disse enhetene er genuine merkeprodukter men har serienummer som ikke omfattes av den offisielle importørens garantiansvar.  Der er ingen selvfølge at en parallellimportør ikke vil overleve, og det finnes eksempler på at parallellimportør har overtatt rollen som offisinell importør, men etterpå gikk det ikke så bra.  Historien viser at de fleste som driver med parallimport av varmepumper kun driver en lite stund for å skumme markedet, for så og overlate deg som forbruker til deg selv.

Varmepumpemarkedet er ungt.  Med store variasjoner.  Eneste grunnen til at vi nå kan gå på vår fjerde fyringssesong er at vi har hatt databiten å støtte oss på når markedet har vært dårlig

Vår erfaring er at du må se etter

Valg av montør

Man trenger ikke være rakettingeniør for å montere en varmepumpe.  Det er mer komplisert å skifte en del på en moderne bil enn det er å montere en varmepumpe.  Men det er et par ting du skal være oppmerksom på.

Husk også på at varmepumpen blir en visuell del av fasaden din og rommet innedelen står i, så det er viktig å foreta en pen montering.  Det er det ikke alle som får til.