I motsetning til en varmepumpe vil en aircondition øke strømforbruket ditt.  Jo bedre aircondition du velger jo lavere driftskostnader får du når du bruker det.  Det er dette aspektet som har vært det mest avgjørende når de beste har utviklet sine apparater.  For behovet for kjøling er betydelig større enn oppvarming når man ser globalt på det.  F.eks Toshiba er en slik global aktør som.

En enhet som kun skal brukes som aircondition koster imidlertid ikke så mye mindre enn en varmepumpe som også kan brukes som en aircondition.

Eneste grunnen til å vurdere en ren aircondition er om du ikke har noen mulighet til å påvirke fyringsutgiftene dine.  D.v.s om du leier med fyring.  Selv da vil det kunne lønne seg å forhandle fram en løsning med huseier hvor man går over til termisk løsning.  Vi har oppgitt prisen for varmepumpen eks montering fordi det er relativt enkelt å demontere en varmepumpe for å montere den et annet sted.  Om man leie bolig må det uansett avklares med utleier om man får lov å ta hullet som trengs i veggen og om rør og veggfester kan demonteres eller om det skal stå igjen når man flytter.

Når du skal ha aircondition gjelder det samme som for varmepumpe.  Du får hva du betaler for.  Og vi har et utall av forskjellige løsninger basert på R410A kjølemedie og inverterstyring noe som sikrer rimelige driftskostnader i mange år samt nok kapasitet til å klare oppgaven.

Vi har alt fra enkle systemer for et kontor til store løsninger med opp til 150 kontorer.  Fra flere forskjellige leverandører.

Fordi vi er en liten virksomhet med lave administrasjonskostnader er vi meget konkuransedyktige på pris og leveringsfleksibilitet.  Men vi jobber ikke med spesielle ting som kjøledisker, biler og fryserom.