Vi reparerer og monterer både datamaskiner og varmepumper uansett om de er levert av oss opprinnelig.

Men utstyr som opprinnelig er kjøpt hos oss får 20 % rabatt på service, vedlikehold og reparasjoner.  Når det gjelder serviceavtale for varmepumper får de som har kjøpt den her 50 % rabatt.

De vanligste oppgavene vi utfører er

  1. Fjerning av virus og trojaner

  2. Installasjon av nye drivere og systemvedlikehold

  3. Forbedre internettsikkerheten

  4. Oppgradere og forlenge levetiden på en PC

  5. Bytte elektroniske komponenter i varmepumper og aircondition

  6. Utbedre funksjonssvikt p.g.a lekkasjer og punkteringer

  7. Bytte innedel eller utedel

  8. Utbedre varmekabel og termostat

Men vi finner løsninger på de fleste problemer du har med din varmepumpe, aircondition eller IT utstyr.  Etter en diagnose får du vite hva reparasjonen kommer til å koste +/- 10%.  Men det er vår erfaring at det for de fleste lønner seg å reparere/utbedre eller oppgradere utstyr som er yngre enn 7 år.