Hvor du kjøper maskinen din påvirker hvor og hvilken hjelp du kan regne med å få, og prisen på hjelpen.

Alle internettleverandører har sine spesielle tekniske løsninger.  Vi har ingen avtale med TELE2 noe som gjør at vi ikke er så kjent med de systemene, men som regel løser det seg.  Ulempen er at du må regne med at det tar litt lengre tid når det er feil knyttet til et internettabonnement fra andre leverandører enn de vi selger abonnement for.

I forbindelse med svikt i Internettforbindelsen er det heller regelen enn unntaket at vi må reise hjem til deg et par ganger for å løse problemene helt.  Det skyldes at feilen kan ligge en eller flere av nesten 20 forskjellige variabler.  Noen ganger må vi samarbeide med leverandøren og med linjemannskap, andre ganger er feilen utelukkende knyttet til pc, utstyr og/eller kabler hos deg.  Om feilen ikke er av det banale slaget må du regne med at det kan ta litt tid å finne og utbedre feilen.

Vi fakturerer medgått tid.  Ikke tiden vi f.eks venter på andre eller på nytt utstyr.  Reisetiden blir derimot fakturert.