Viktig å vite om montering

Det er mange forhold du skal være oppmerksom på når en varmepumpe blir montert

 1. I prislister er det oppgitt standard montering.  Vanligvis 4 meter mellom innedel og utedel
 2. Det er ikke inkl pyntekanaler i listeprisen eller tilbud om det ikke framkommer spesielt
 3. Det bør være en klaring på minimum 40 cm fra bunn av utedelen ned til bakken
 4. Utedelen skal stå festet på en solid mur eller ha eget frostisoert fundament å stå på.
 5. Listepris tar utgangspunkt i at man kan arbeide uten stiger eller stilasejer.
 6. Forskjellige merker og modeller har forskjellige begrensinger på avstand mellom innedel og utedel
 7. Det kan bli behov for å fylle etter med R410A dersom høyde eller lengde er utover det maskinen er forhåndsfylt for
 8. I norge skal en varmepumpe alltid utstyres med en varmekabel og termostat for å hindre tilfrysning av bunnplaten i utedele som følge av avriming.
 9. Du kan si ifra om du ikke synes monteringen blir pen nok.
 10. Enhver montering skal innbefatte en omfattende vakuumering for å bli kvitt flest mulig vannmolekyler
 11. Spør etter en serviceavtale om du ønsker sikkerhet for at varmepumpen din skal virke i mange år.
 12. Utedelen er laget for å tåle være og vind, men den tåler ikke snøen fra takras.
 13. En varmepumpe skal tilkobles strømnettet.  Elektrisk arbeid med kurser, jording o.l gjør de fleste varmepumpemontører ikke selv.  Kostander til dette er ikke en del av listeprisen.  Men vi har samarbeid med lokal elektriker.