Plassering

Det er flere momenter som er avgjørende for plasseringen av en varmepumpe

  1. Hvor synlig du aksepterer at den blir

  2. Hvor mye lyd du tolererer fra innedelen og fra utedelen

  3. Hvordan gangmønsteret er i området rundt enhetene

  4. Hvordan rominndelingen er i huset

  5. Hvor dårlig huset er isolert

  6. Hva du ønsker å varme opp

  7. Om du ønsker oppvarming, kjøling eller begge deler

  8. Ha også i bakhode framtidige endringer/oppussinger du har tenkt å gjøre.

Luftstrømmen fra en varmekilde går oppover, noe som skaper en luftsirkulasjon som går opp inne i rommet og ned ved veggene.  Ved veggene vil hastigheten være størst over vinduene noe som gjør at om en varmepumpe plasseres under et vindu som en radiator vil den naturlige termodynamiske luftstrømmen samarbeide med den luftstrømmen som pumpen skaper og dermed gi lettere gange og større distribusjon ut i de rom som skal varmes opp.

Motsatt blir det om man hovedsakelig skal ha en enhet til å kjøle.  Da er det viktig å få den høyt for den  kalde luften vil synke ned og gi den motsatte luftstrømsretningen men det blir også riktig i forhold til luftstrømmen pumpen lager.

Hva vist man vil ha en enhet som både skal varme og kjøle  like mye?  Min oppfatning er at man da skal gå opp et nummer på pumpen og plassere den som en varmepumpe.  Grunnen er at kjølingen ofte blir dimensjonerende og at kapasiteten kan bli litt liten om den plasseres lavt.  Om man plasserer en stor pumpe som varmepumpe får man installert flere kilowatt, noe som gir varmereserve når det blir skikkelig kaldt og en lettere gangen når det bare er normalt kaldt.

VI FINNER ALLTID EN LØSNING; MEN MANGE GANGER MÅ VI BARE TENKE OSS ET PAR GANGER EKSTRA OM Å LEGGE I NOEN KRONER EKSTRA FOR Å FÅ TIL EN GOD LØSNING DU KAN LEVE GOD MED I LANG TID

Dersom du ikke vil ha "klumpen" som innedelen ofte kaldes på veggen inne i stue eller gang, finnes det flere andre alternativer.  Alle disse alternativene gjør også en god jobb som både varmepumpe og som kjølemaskin.  Utseende er en komfort som du betaler ekstra for.  Noe som er helt greit men for oss er det viktig at du er klar over at du da betaler for et komfortelement i tillegg til den besparelsene som ligger i å kjøpe en ordentlig varmepumpe fra en anerkjent produsent.

Det samme resonnementet gjelder også for luft til vann, jord til vann og vann til vann løsninger.  For i motsetning til disse løsningen kan en luft til luft løsning bare varme opp de rommene hvor dørene står oppe slik at den varme luften slipper til.  Men igjen er har vi fått en del tilbakemelding på at det er ryddigst om du som forbruker gjøres oppmerksom på dette direkte før valg av løsning foretaes.

Vanlige varmepumper krever innetemperatur over 18 grader for å fungere skikkelig.  Dette har sammenheng med de forutsetningene som er lagt inn i styringsenhetene for å få til en så effektiv veksling mellom avriming og varmeproduksjon som mulig.  Derfor egner ikke tradisjonelle varmepumper seg som varmekilder i hytter og uthus hvor det innetemperaturen til tider er lavere enn 18 grader.  Da må man se på andre modeller.  Det samme gjelder om man ønsker kjøling av enkeltrom som datarom også når temperaturen ute er lav.